مسی
۱) با چند دلیل لزوم توجه به یادگیری اثربخش راتوجیه کنید ؟

یادگیری اثربخش فرایند پویایی است که با کاربرد آموخته ها در زندگی واقعی معنی پیدا می کند، و نتیجه ی آن دانش عمیق، چیرگی و مهارت ذهنی و یدی بالا، مسئولیت پذیری، مدیریت احساسات خود، ارتباط مطلوب با دیگران و خوش آیندی بادگیری است. یادگیری اثربخش موجب کشف مفاهیم و ارتباط بین مفاهیم یعنی قواعد می شود. یادگیرندگان با راهنمایی های معلم، فعالیت های یادگیری را آغاز می کنند، و در تعامل با مواد آموزشی درک اولیه ی خود را از تکالیف درسی ارایه می کنند. فراگیران سازنده  فعال دانش اند و نه تنها تولید کنند گان راه حل برای مسایل واقعی زندگی، بلکه ارایه دهندگان راه حل های نو برای حل مسایل اند

2) مبانی دینی وعلمی یادگیری اثر بخش را نام ببرید ؟

  مبانی دینی

آموزه های دینی  ما مملو از توجه به دانایی وعمل است ، چنان که پیام.بر گرامی ما می فرماید : (زگهواره تا گور دانش بجوی )

حضرت علی (ع) می فرماید :

-  عابد بدون دانش مانند الاغ آسیاب است که می گردد واز جای خود حرکت نمی کند وبه دور خود میگردد.

-   کسی که به خوبی سوال می کند ، عالم  شود و کسی که عالم شد عمل خواهد کرد وکسی که عمل کند سالم ماند .

-  عالمی که به دانش خود عمل نکند مانند جاهل سرگردان است که نادانیش بیدار نمی شود .

-  دانش سلطنت وقدرت است .

-   برترین پس اندازها ، علم دانش است که به کا ر گرفته شود وکار نیکی است که بدان منت گذارده نشود .

-  لحظه ای اندیشیدن بهتر از وزگاری دراز به عبادت پرداختن است .

-  هر گاه دانستید به دنبال عمل باشید و هر گاه یقین کردید به موجب آن اقدام کنید .

امام صادق (ع) می فرماید :

  _ هر گاه عالمی به علم خویش عمل ننماید ، مواعظ او از دل زدوده می شود . همان طور که باران از سنگ صاف می لغزد.

وهمچنین احکام عملی دین انسان ساز وبرنامه ی زندگی انسان هستند ، به علاوه ، تربیت اسلامی عبارت است از جریان مستمر شناسایی و یادداری موقعیت ویژه ی انسانی در محضر خداوند دانا وتوانا .  عموم مطالعات تربیتی معطوب به دیدگاه اسلام ، عبودیت وتقوا را به منزله ی هدف اساسی تعلیم وتربیت معرفی کرده است . تقوا به معنایی حفظ نفس از خطرات مربوط به آن است . حفاظت تلاش مستمری است که دست کم سه مقدمه ی شناختی است ،که شامل عوامل تهدید کننده وزمینه های خطرخیز، شناخت ظرفیت ها وامکانات اصلاحی ، وهمچنین شناخت عوامل و روش های بازداری یا پیش گیری از خطرات است. برخی دیگر از صاحب نظران، بر اساس آموزه های دین اسلام در تعلیم وتربیت توجه به قوه ی عقل وخرد در انسان ، قدت انتخاب وگزینش گری ، کمال جویی انسان ، تعفکر انتقادی ، خلاقیت ونیازهای جدید جوامع وتوجه به عواطف انسان را مورد نظر قرار داده اند.     

مبا نی علمی

-   نبودن قید سنی برای آغاز تحصیل .

-   نبودن محدودیت زمانی تحصیل

-   گوناکونی روش تدریس .

-  تدریس ماده ی تخصصی

-  توجه به مثال ها وشواهد محسوس .

-  توجه به رغبت های محصلان .

-  توجه به استعداد های محصل.

-  بازی واستراحت .

-  تربیت حواس.

3)دیدگاههای پیاژه و آزوبل و جان دیویی چه تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند؟

شباهت :هر سه به ایجاد شرایط یادگیری و راهنمایی فکری توسط معلم اشارخ می کنند.

تفاوت ها:

دیوید آزوبل می گوید: با تحریک کنجکاوی ذهن یادگیرندگان، از طریق ارائه ی مطالبی که کنجکاوی وی را برمی انگیزانند، سطح سائق شناختی آنان را افزایش دهید. او همنچنین به تناسب تکالیف با توانایی های فرد تأکید دارد. او همچنین مخالف پاداش بیرونی است.

ژان پیازه معتقد است: نیازی به تقویت های بیرونی برای فعال کردن دانش آموزان نیست. معلم نیاز های یادگیرندگان را برآورده نمی کند، بلکه آن ها را راهنمایی می کند و شرایطی فراهم می کند تا ان ها نیازهایشان را خود برطرف کنند.

جان دیویی می گوید: فعالیت عملی با رشد یادگیری انسان رابطه ی مستقیم دارد.

4) چهار بنیان آموزش و پرورش در قرن 21 را توضیح دهید .

1- یادگیری برای دانستن ،یعنی یادگیری یاد گرفتن و استفاده از فرصت هایی که آموزش و پرورش در طول زندگی فراهم می کند .

2-یادگیری برای انجام دادن،یعنی به دست آوردن مهارت لازم و کسب شایستگی برای روبه شدن با موقعیت های پیچیده در زندگی فردی و جمعی.

3-یادگیری برای باهم زیستن ،یعنی تقویت درک دیگران ،درک این نکته که زندگی جمعی است و درک تفاوت ها و احترام گذاشتن به تفاوت ها . احترام به ارزش های جمعی ،تفاهم ودرک یکدیگر از جمله فعالیت هایی است که برای باهم زیستن لازم است .

4-یادگیری برای زیستن،یعنی فراهم کردن شرایط لازم برای رشد شخصیت فردی و شکوفایی استعدادها به منظور داوری صحیح ،مسئولیت پذیری و...برای این منظور نباید پرورش استعدادهای بالقوه ،از قبیل : حافظه ،استدلال ،تحلیل ،حل مسئله، حس زیبایی شناسی و مهارت یدی و برقراری ارتباط مورد غفلت قرار بگیرد .

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:37  توسط امین رحمانی | 

معلمان باید رفتار هایی را در کلاس داشته باشند که دانش آموزان هر  روز برای آمدن به کلاس لحظه شماری کنند وبا شور واشتیاق وافر بیایند به نظر من مهم ترین چیز در رفتار معلم  این است که شور ونشاط لازم را در کلاس ایجاد  کند ودانش آموزان با علا قه به کلاس بیایند.رفتار های بعدی شامل موارد زیر است:

-سلام دادن ورفتن بر پشت ميز

-با نام خدا شروع كردن

- باسووضع مناسب وارد کلاس شود

-حضور و غياب ندایی انجام دهد

- توجه کامل به تمام دانش آموزان

-بررسی و یاد آوری درس جلسه ی قبل توسط دانش آموزان

-پرسش و رفع اشکال جلسات قبل

-دیدن تکالیف جلسه ی قبل

-حل تمرینات توسط دانش آموزان  با راهنمایی معلم  

ارزشیابی دانش آموزان

-آمادگی برای ارائه ی درس جدید

-ایجاد انگیزه

-ارزشیابی تشخیصی

- ارائه ی درس جدید

-پرسش درس جدید ازدانش آموزان

-جمع بندی درس جدید

-تعیین تکلیف درس جدید برای جلسه ی آینده

-باکلام جالب درس رابه اتمام برساند  

-رفتار کلاسی معلمان که با یادگیری شاگردان همبستگی معنی دار دارد :

-روشنی توضیحات معلم در کلاس درس

-انعطاف پذیری در روش آموزش

-احساس مسئولیت در عمل ،شامل تاکید بر یادگیری و فعالیت شاگردان

-استفاده از عقاید شاگردان شامل تشویق شاگردان به اظهار نظر و تایید نظرات آن ها

-استفاده از مطالب سازمان دهنده شامل مرور کردن مطالب و ایجاد ارتباط مطالب درسی با یکدیگر

-طرح سوال هایی دارای سطوح مختلف از جمله سوال هایی که با چه ، کجا ،چرا و چگونه شروع می شوند .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:30  توسط امین رحمانی | 
  •  متناسب با تفاوت های فردی دانش آموزان
  • باعث تثبیت یادگیری شود.
  • مورد علاقه ی دانش آموز باشد.دانش آموز دغدغه تمام نکردن تکالیف را نداشته باشد.
  • متناسب با سطح علمی دانش آموز باشد.
  • دانش آموزان راواداربه فکرکردن کند .
  • تکلیف باعث شود دانش آموز بابزرگسالان مشورت کند .
  • خلاقیت دانش آموز را پرورش دهد.
  • ارائه بازخورد مناسب
  • ارائه جواب صحیح سوالات

.

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:21  توسط امین رحمانی | 

هدف دارند

به کارشان فکر می کنند

به شخصیت دانش آموزان احترام می گذارد.

به تفاوت های فردی توجه می کند.

با عدالت با تمامی فراگیران برخورد می کند.

نسبت به محتوای درسی خودشان وهمچنین راهبردهای تدریس آن مطلع هستند

با شوخ طبعی با تمامی فراگیران رفتار می کند.

ازروش های مختلفی درحین درس استفاده می کنند .

مسئولیت نتایج دانش آموزان رابه عهده می گیرند

نسبت به حرفه ی خودشان علاقه وتعصب دارند

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:10  توسط امین رحمانی | 

 

معلم تلفیقی از روش های گروهی مشاهده ونمایش را به کار برد در ابتدای تدریس بسیار عجول بود اما کم کم توانست

 

محاسن

 

  1. بالحن صمیمانه معلم با دانش آموزان صحبت می کرد

2.استفاده از وسایل کمک آموزشی دراجرای درس داشت

3.معلم جواب سوال را از دانش آموزان می گرفت

4.عینی کردن درس برای دانش آموزان بسیار جالب بود

5.درحین درس گروه بندی وجود داشت

6.همکاری و مشورت در کار گروهها وجود داشت

7.در صورت شنیدن پاسخ صحیح دانش آموزان را تشویق می کرد

8.درس را گام به گام تدریس می کرد از آسان به سخت

9.به کار بردن رنگ های مختلف در اجسام برای تفهیم بهتر درس

 

معایب

 

1.معلم درپاسخ گرفتن ازدانش آموزان خیلی عجله داشت

2.معلم عجله رابه دانش آموزان تلقین می کرد

3. تساوی رابه خوبی به دانش آموزان درس نداد

4. دانش آموزان راتلقین می کرد که برای مثبت به درس توجه کنند

5. معلم خیلی سریع حرکت می کرد که حواس دانش آموزان راپرت می کرد

60 معلم خیلی پرحرف بود واعصاب دانش آموزان را خرد می کرد

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:52  توسط امین رحمانی | 

در الگوهای تدریس غیر فعال دانش آموز موجودی انفعالیست ومعلم به عنوان انتقال دهنده ی اطلاعات مسئولیت اصلی آموزش رابر عهده دارداو تلاش میکندذهن دانش آموزان را باانبوهی از مفاهیم اصول واصطلاحات درسها راانباشته سازد وبه این ترتیب رفتار آنهارا نسبت به قبل تغییر دهددراین نوع روش تدریس برنامه ی درسی غیرقابل انعطاف است ومعلم ودانش آموزبه اجبار ازمحتوای مشخصی استفاده می کنند معلم تصور می کند که عامل اصلی تدریس خوداوست وبه عنوان گنجینه ی معلومات دربرابردانش آموزان ظاهرمی شود دراین الگودانش آموزان اطلاعاتی مانندمعنی لغات مفهوم متن وشرح حال بزرگان رااز زبان معلم دریافت می کند وچون درکسب آنها نقش فعالی نداشته اند مطالب رابه زودی فراموش می کنند آنها حتی گاهی به علت استفاده ی بیش ازحد معلم ازاین الگوها آرام آرام ازدرس خسته ودل زده می شوند موفقیت دانش آموز درآزمون های پایان دوره ازویژگی های این الگوست درنتیجه هم معلم وهم دانش آموز مطالب درس را فقط برای موفقیت درامتحان می آموزند درمقابل الگوهای تدریس غیر فعال الگوهای تدریس فعال قراردارد دراین الگو دانش آموزوعلایق وتوانمدی های اودرمرکز توجه قرار دارد ومعلم تلاش می کند تا توانایی دانش آموزان رادرمهارت های گوش دادن  خواندن نوشتن استدلال مقایسه تطبیق تجزیه وتحلیل سازندگی وخلاقیت تقویت کند وباتوجه به این موضوع محتوی درسی رادر کلاس ارائه میدهد معلم در هنگام تدریس از وسایل آموزشی زیادی استفاده میکندویادگیری موثررااز طریق تمرینها وفعالیتهای متنوع به عهده ی دانش آموزان می گذارد وآنان رادر تحقق اهداف ویادگیری مفاهیم  درس دخالت میدهد معلم راهنما وهدایت کننده ی است که پابه پای دانش آموزان مسیر آموزشی راطی میکند وبه او کمک میکند تادرس را به طور عمیق واز روی علاقه یاد بگیرد به همین منظور معلم گاهی علاوه بر محتوای  کتاب درسی اطلاعات تکمیلی دیگری را نیز به دانش آموزان می دهد ودر ارزشیابی تنها به حافظه ی فراگیرندگان واطلاعات موجود در کتاب درسی اکتفا نمیکند

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:22  توسط امین رحمانی | 
۱- آیا اهداف تدریس جلسه واقعی قابل وصول وازنظر یادگیرندگان باارزش هستند ؟ بله

۲- آیابرای فعالیت های یادگیرندگان زمان درنظر می گیرد ودرمهلت تعیین شده کارها رابررسی وبلزخورد ارایه می کند ؟ بله  

۳- آیایادگیرندگان راتشویق می کند تامسئولیت یادگیری خودشان راعهده دار شوند ؟ خیر

۴- آیایادگیرندگان رابرای تعامل باهم برای یادگیری وارزشیابی آموخته ها تشویق می کند ؟ بله

۵- آیافعالیت هادرکلاس متناسب باسطح علمی وسرعت یادگیری یادگیرندگان است ؟ خیر

۶- آیاتفاوت های فردی برای انجام تکالیف موفقیت آمیز رعایت می شود ؟ خیر

۷- آیابه یادگیرندگان زمان مناسب برای فعالیت ها داده می شود ؟ بله

۸- آیایادگیرندگان برای اطلاع ازچگونگی ومیزان پیشرفت خود بازخورددریافت می کنند ؟ بله 

۹- آیایادگیرندگان برای ایجادارتباط بین یادگیری های خودوزندگی واقعی ومحیط تشویق می شوند ؟ خیر

۱۰- آیا معلم درکلاس فعال وپرانرژی ظاهرمی شود ؟ خیر

۱۱-آیامعلم موضوعات درسی رامتنوع ارایه می دهد ؟ خیر

۱۲- آیایادگیرندگان درتدریس مشارکت داده می شوند ؟ بله

۱۳- آیابه یادگیرندگان فرصت ابراز وجود داده می شود ؟ خیر

۱۴- آیابه علایق شاگردان واستمرارآن توجه می شود ؟ خیر

۱۵- آیامعلم با شاگردان رابطه دوستانه وخوبی دارد ؟ بله

۱۶- آیا معلم درکلاس باشور واشتیاق کارمی کند ؟ بله

۱۷- آیامعلم درجریان تدریس ازفن پرسش وپاسخ استفاده می کند ؟ بله

۱۸- آیامعلم دربرابر تلاش افرادپرکاروکم کار واکنش های مناسب نشان می دهد ؟ بله  

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:51  توسط امین رحمانی | 

1.      دانش آموزان نظمی خوبی درهنگام ورود به کلاس نداشتند

2.       تکلیف زیاد باعث می شوند دانش آموزان از تعطیلی جمعه لذت نبرند .

3.      بعلت ناآگاهی اولیا قضاوت درستی از دانش آموزان نمی شد

4.      دانش آموزان ازگرفتن نمره ی کم هراس داشتند

5.      دانش آموزان تشویق رادوست دارند هرچند کم

6.      دانش آموزان  تنبیه را کتک می دانند.

7.    تشویق کردن رافقط دست زدن می دانند

8.      دانش آموزان هیچ درک  درستی از تشویق ندارند در واقع تشویق را بدرستی لمس نکرده اند.

9.      بهترین مکمل درس های مدرسه فقط معلم است یعنی اولیا نمی توانند درس معلم را به درستی انتقال دهند و معلم باید حتما جلسات رفع اشکال را برگزار کند.

10.  اگر درس با جلوه های کارتونی برای دانش آموزان  تلفیق شود دانش آموران رغبت بیشتری یه درس نشان خواهند داد.

11.  تربیت نادرست کودکان پیش زمینه حرکات اشتباه را در آنان پی ریزی می کنند و درنتیجه هرچند آنها علاقه ای به انجام آن حرکت نداشته باشند به صورت نا خود آگاه آن حرکت را انجام می دهند.( مثلا تنبیه )

12.  بر اساس رویه بد در تکلیف شب دانش آموزان ، تند نویسی تبدیل به یک ارزش شده است.

13.  مسایل ریاضی کمتر درزندگی به کار می رود

14.  دانش آموزانی که پدرشان دارای دو همسر است مشکلات خانوادگی زیادی متوجه ی آنهاست

15.  تکلیفی که درایران رایج است درهیچ جای دنیاوجود ندارد

16.  تنبیه در مدرسه ترس و وحشت دانش آموزان را افزایش داده و مدرسه نتوانسته این عامل راکاهش دهد

17.  تنبیه برای دانش آموزانی که شخصیت شکننده دارند می تواند فاجعه بار باشد.

18.  به علت داشتن خاطره بد از مدرسه ، دانش آموزان از مدرسه  غول می سازند

19.  به دلیل جمعیت زیاد مدرسه و کلاسها رعایت نظم برای مسئولین دشوار می باشد.

20.  به دلیل فضای خفقان گونه مدرسه کم تر دانش آموزی توانایی صحبت در جمع را دارد.

۲۱ . دانش آموزان توانایی جدایی بین کارتون ودرس را نداشتند

۲۲. زمان زیاد مراسم صبحگاه دانش آموزان راخسته می کرد

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:36  توسط امین رحمانی | 

به نام خداوند مهربان

 

نام درس : آموزش قرآن                          پایه : دوم دبستان

 

عنوان درس : سوره ی ناس             تعداد دانش آموزان : 30 نفر

 

زمان : 50 دقیقه                             نام معلم : امین رحمانی

 

هدف کلی : توانایی صحیح خوانی ،روخوانی ودرک قواعد سوره ی ناس 

 

 

اهداف رفتاری :  ازدانش آموزان انتظار می رود

 

1-   روخوانی سوره ی ناس رابه درستی اجرا کند( مهارتی )

2-    به خواندن قرآن علاقمند شوند ( عاطفی )

3-هنگام تلاوت ة رابه درستی بخوانند ( مهارتی )  

4-    نماد ة را توضیح دهند ( شناختی )

5-    درمورد پیام قرآنی قضاوت کنند  ( شناختی )

6-    به خواندن نمازعلاقه نشان دهد ( عاطفی )

7-    سوره ی ناس رابه صورت زیبا وبا مهارت تلاوت کنند ( مهارتی )  

 

لوازم وتجهیزات لازم : لوحه ی سوره ی ناس ، ضبط صوت ، نوارقرآن                    

 

روش تدریس : روش تلفیقی

 

مدل کلاس : u شکل یا دایره ای

 

ارزشیابی ورودی ( آغازین ) :

 

1-   نام چند سوره که می شناسند را نام ببرند

2-   آیا تا به حال قرآن خوانده اند

3-   آیا تا به حال نماز خوانده اید

4-   نماز رادر چه مکان هایی می خوانند

 

 

ایجادانگیزه :

 

بچه ها این کتاب قرآن برای ما آدم ها فرستاده شده تا ما ازاون تو زندگی  استفاده کنیم این کتاب خیلی سوره داره یکی ازاین سوره ها اسمش سوره ی ناس بچه ها می دونید ناس یعنی چی ؟داستانی تعریف می کنیم که معنای ناس برای بچه ها مشخص شود 

 

ارایه درس  :

 

گام اول :

 

ابتدا درس راازروی لوحه به دانش آموزان به صورت بخش بخش  نشان می دهیم تابه آیه 6 می رسیم دست نگه می داریم

 

گام دوم :

 

کلمه جدید (ة )رابه دانش آموزان درس می دهیم می گوییم این چیزی که گرد است ودونقطه درسرش دارد همان ت خودمان در فارسی است

 

گام سوم :

 

 بعداز پایان یافتن آیه 6 راهم به صورت  بخش بخش دست جمعی می خوانیم

 

گام چهارم :

 

 بعد ازتمام شدن لوحه نوارمربوط به درس رادر ضبط صوت قرارداده ابتدا یک خود نوار از روی درس می خواند ودانش آموزان گوش می کنند بار دیگر دانش آموزان با نوارزمزمه می کنند وبار آخر باصدای بلند سوره رامی خوانند درآخر هم یک بار دست جمعی کل دانش آموزان سوره را می خوانند ومعلم آیات رااز روی لوحه نشان می دهد

 

گام پنجم :

 بعداز تمام شدن روخوانی به کلمه جدید درس که ة است می رسیم کلمه ای راکه به دانش آموزان آموزش داده ایم ویاد گرفته اند به کمک لوحه عبارات وآیات جدید درس را معلم نشان می دهد وبار دیگردانش آموزان باهم می خوانند

 

گام ششم :

 

 بعداز پایان یافتن به سراغ پیام قرانی می رویم ازدو یا سه نفرازدانش آموزان می خواهیم پیام وترجمه ی آن راباصدای بلندبرای همکلاسی های خود  بخوانند آنگاه ازدانش آموزان می خواهیم که به صورت گروهی درمورد پیام قرآنی گفت وگو کنند سپس چند گروه نتایج گفت وگوی خود را برای همکلاسی هایشان بیان کنند

 

گام هفتم :

 

در آخر معلم توضیحات تکمیلی راارایه دهد ماننداهمیت نماز خواندن ،علت نماز خواندن ،یادگیری نماز، نماز خواندن همراه پدرومادرورفتن به مساجد گاهی اوقات با بزرگترها

 

ارزشیابی تکوینی :

 

دربین درس ازتعدادی ازدانش آموزان در مورد روخوانی ، قاعده وپیام قرآنی سوالاتی می پرسیم   

 

جمع بندی مطالب :

 

بچه ها قرآن کتاب آسمانی است که برای ماانسان ها نازل شده سوره ی ناس یکی از سوره های کتاب قرآن است علامت ة راکه یاد گرفتید یکی ازکلمت عربیه که توزبان فارسی نیست بچه ها ماباید نماز بخوانیم تا به خدا نزدیک شویم اگه هم با پدرومادرمون به مساجدبریم ثواب بیشتری می بریم

 

ارزشیابی پایانی :

 

1-  ازدانش آموزان می خواهیم سوره ی ناس راآیه به آیه بخوانند 

2-   آیه هایی که کلمه ی ة بکاربرده شده است ازبرخی ازدانش آموزان می پرسیم

3-   ازبعضی ازدانش آموزان مفهوم پیام قرآنی رامی پرسیم

 

تعیین تکلیف :

 تمرین انس با قرآن درخانه به همراه اولیا تمرین شود

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 9:2  توسط امین رحمانی |